ترفندهای دکوراسیون که در یک چشم‌به‌هم زدن فضای زندگی‌تان را نو می‌کند، دکوراسیون منزل: مقوله ای است که هر نوع امورت لازمه برای ایجاد تنوع و تازگی محل زندگیتان را با کوچکترین جزئیات آن بدست میگیرد. از طرف دیگر بدان مقدار هم پیچیده نمیباشد که ترسیده میشود.

32 0 ثبت نظرات

ترفندهای دکوراسیون که در یک چشم‌به‌هم زدن فضای زندگی‌تان را نو می‌کند

5 ماه قبل

ترفندهای دکوراسیون که در یک چشم‌به‌هم زدن فضای زندگی‌تان را نو می‌کند

دکوراسیون منزل:

مقوله ای است که هر نوع امورت لازمه برای ایجاد تنوع و تازگی محل زندگیتان را با کوچکترین جزئیات آن بدست میگیرد. از طرف دیگر بدان مقدار هم پیچیده نمیباشد که ترسیده میشود. تغییرات و یا تجدید کوچکی که در محل زندگیتان انجام میدهید نیز میبایست بعنوان بخشی از روند دکوراسیون دیده شود. اگر بودجه مکفی و یا زمان لازمه را برای تجدید کامل منزلتان دارا نمیباشید میتوانید با چشم انداختن به سرنخهایی که در یک لحظه موجبات ایجاد اتمسفری جدید در محل زندگیتان میشود آغاز بکار کنید.

نور مهم: روشنایی ها

موضوع روشنایی معمولاً به آخر کار حواله میشود ولیکن ما با اعتقاد به اینکه موضوع فوق در بسیاری از تصمیمات تعیین کننده میباشد در ابتداء کار بدست میگیریم. البته که در اینجا هدفمان از روشنایی صرفاً نور مصنوعی نمیباشد، ایجاد مکانی وسیع و روشنتر برای اجراء افکارتان با استفاده از نور طبیعی منزلتان میباشد. روشهای متعددی برای اجراء این کار وجود دارد. برای مکانی که روشنایی زیادی را دارا نمیباشد با انتخاب رنگهای روشن برای دیوارها و همچنین کفهای وسیع و روشن میتوانید احساس محیطی وسعتر و روشنتر را بوجود آورید. اگر خواهان بهره مند شدن از نورهای مصنوعی هستید در بالاتر قرار گرفتن این روشناییها دقت کنید. بزرگتر و یا کوچکتر بودن چراغها از حد معمول نیز میتواند بازدهی نما را کاهش دهد. در وحله آخر نیز تلاش به افزودن نقاط خالی منزلتان کنید که طراحان آنها را "محوطه منفی" تعبیر میکنند. محوطه های منفی که موجبات تنفس هم شما و هم محل زندگیتان میشود خطوط دکوراسیونتان را که با اهتمام بالایی ایجاد کرده اید به معرض دید گزارده و به چشمان شما ارامش میبخشد.
نقاط تمرکز را معین کنید.

خواهان ویژه بودن محل زندگیتان و بهمان اندازه شیک بودن آن هستید ولیکن در مسیری که با این هدف راهی شده اید احتمال مجذوب شدنتان به ترندهای موقت وجود دارد. در دکوراسیون منزل البته که جزئیات ناوقت همیشه وجود خواهد داشت، ولیکن با تجمع این جزئیات که ملزم به افزوده شدن هر کدام با دوزاژ دقیقی میباشد، میتواند شما را با هرج و مرج عظیمی مواجه سازد. بدین سبب در ابتداء یک نقطه تمرکز را در محل زندگیتان معین کنید. این نقطه تمرکز میتواند شومینه در سالن منزلتان، پیشخوان در آشپزخانه تان و یا سرتخت موجود در اتاق خوابتان بوده باشد. این نقطه، بعنوان بخشی باشد که خواهان دیده شدن جزئیات در آنها هستید و به سایر جزئیات ریز و درشت که قصد ربودن این نقش را دارند اجازه ندهید. برحسب وسعت مکانی که استفاده میکنید میتوانید این نقاط تمرکز را وسعت داده ویا تنگتر نمایید. اگر صرفاً با محصولات دکوراسیون جدیدی اقدام به تجدید محل خواهید کرد، به انجام دادن این تغییرات بتوسط لوازمی از قبیل کاناپه، فرش / کلیم، پرده، کابینت آشپزخانه، آینه حمام ویا لوستر دقت بخرج دهید.

با جزئیات دکوراسیون، تمایز بوجود آورید

نخستین اصل تحول، ایجاد تمایز میباشد. برای ایجاد تمایز در محل زندگیتان نیاز به انجام تغییرات بسیار زیادی نمیباشد. اگر تعویض کفپوش زمین ویا رنگهای دیوارتان برای شما یک اقدام رادیکالیست در یک لحظه محسوب میشود میتوانید تغییرات را با گاهمای کوچکی آغاز کنید. نخستین و شاید موثرترین این گامها؛ انجام تغییرات در پنل و پروفیل آشپزخانه، حمام، اتاق نشیمن ویا اتاق خواب میباشد. پنلها با ساختار، ابعاد و طروح مختلف؛ همانگونه که میتواند موجبات تمایز در کابینت آشپزخانه ویا حمام شما شود، میتواند به ایجاد شدن یک کتابخانه صرفاً ویژه شما نیز مساعدت نماید. پروفیلهایی نیز که در کناره ها، تاج، پاگرد، سطوح، پایه های میز ویا جهت تنوع در دربها استفاده خواهید کرد میتواند تاثیری بمانند "بیگ بن" در تغییرات محل زندگی شما بگذارد.